ContiTech siksnām un citiem produktiem – 5 gadu garantija

contitech

ContiTech produkti atbilst augstākajām kvalitātes prasībām, tiek ražoti, izmantojot modernākos ražošanas veidus un materiālus. Mēs esam oriģinālās produkcijas ražotāji, kurus izvēlas daudzi automobiļu ražotāji, un esam sertificēti saskaņā ar ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 50001:2011 un ISO 14001 standartiem.

Nešauboties par savas produkcijas kvalitāti, garantējam, ka ContiTech Power Transmission Group produktiem no Automotive Aftermarket produktu (siksnas, spriegotājgultņi, ūdens sūkņi utt.) sortimenta, kas ir paredzēts vieglajiem automobiļiem, defektu nav, balstoties uz esošajiem tehniskajiem standartiem.

Garantija tiek piemērota tikai tiem autoservisiem, kuri savu darbību veic dalībvalstīs*. Garantijas laiks – 5 gadi no izstrādājuma uzstādīšanas dienas. No nekvalitatīva materiāla vai nekvalitatīvi izgatavots ContiTech produkts tiks salabots vai nomainīts. Ar jautājumiem par garantiju vērsieties pie pārdevēja, no kura pirkāt produktu. Viņam jāiesniedz arī attiecīgie preces iegādes un uzstādīšanas datumu apstiprinošie dokumenti.

Saistībā ar garantijas apkalpošanu autoserviss var vērsties tikai tad, ja ir reģistrējies mūsu interneta mājaslapā www.contitech.de/aam un ir apliecinājis, ka tam ir saprotami preču kvalitātes garantijas nosacījumi. Garantija tiek piemērota tikai tiem produktiem, kuri tika uzstādīti pēc tam, kad autoserviss piereģistrējās mūsu mājaslapā. Piereģistrējoties mājaslapā, garantijas saņēmējs apstiprina savu piekrišanu viņa datu izmantošanai mūsu uzņēmuma iekšējam novērtējumam, kā arī piekrīt norādītajā e-pasta adresē saņemt ContiTech jaunumu biļetenus. Sniegtos datus ir iespējams jebkurā brīdī dzēst, taču, dzēšot datus, automātiski tiek zaudētas arī tiesības uz garantiju.

Produktu uzstādīt drīkst tikai kvalificēti speciālisti (autoservisa speciālisti). Garantija netiek piemērota, ja produkti ir neatbilstoši uzstādīti vai ja tie tika neatbilstoši izmantoti, vai netika ievēroti automobiļu ražotāja norādījumi (piem., maiņas intervāli, labošanas un apkopes norādījumi). Garantija netiek piemērota, ja produkts ir nolietojies, izmantojot to normālos apstākļos, ir sabojājies ārējas iedarbības dēļ (svešķermeņi, iekļuvuši šķidrumi u.tml.) vai izmantojot neatbilstoši mērķiem, nepareizi ekspluatējot (piem., izmaiņu veikšana konfigurācijā, izskatā, cenšoties uzlabot tehniskās īpašības, autosacīkstes).
Neatkarīgi no šīm papildus sniegtajām ražotāja garantijām, neierobežoti tiek piemērotas arī likumā paredzētās garantijas tiesības. Šo garantiju reglamentē Vācijas Federatīvās Republikas likumi, izņemot starptautiskās privāttiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem normas.
*47 Eiropas valstis, valsti var izvēlēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu

Rolf Sudmann
Izpildu viceprezidents
Independent Automotive Aftermarket